รถแท็กซี่เชียงใหม่ มีจุดให้บริการหลายที่ในบริเวณตัวเมืองเชียงใหม่และรอบๆ เมือง

หมู่บ้านการเดหะ ไนท์ซาฟรี ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่

สาขาแม่ริม หมู่บ้านดอนแก้ว ติดต่อคุณโนต 081-9610545

สาขาสันกำแพง ไกรศรีอินต๊ะสาร โทร.0818859693

ในตัวเมืองเชียงใหม่ คุณแอน 099-2724466

สาขาสันป่าตอง คุณต้อม 089-9537913